Disclaimer

Disclaimer nietofwelzwanger.nl

Wij – de KNOV en TNO – besteden de uiterste zorg aan het samenstellen en onderhouden van de informatie op deze website. Hiervoor maken we gebruik van bronnen die wij betrouwbaar en wetenschappelijk verantwoord achten. Toch kunnen er fouten in de informatie en in de werking van de onderdelen van de website voorkomen. De informatie kan bijvoorbeeld onvolledig, onjuist of verouderd zijn. De informatie op deze website kan door ons worden gewijzigd zonder nadere aankondiging.

Wij kunnen geen garanties geven voor de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website.

Aan de inhoud van deze website kun je geen rechten ontlenen. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Jouw bezoek aan de website en de gegevens die jij hierbij verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld met inachtneming van de geldende regels ter bescherming van jouw privacy en de overige regels van het Nederlands recht.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij de KNOV en TNO. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de KNOV en TNO.

Cookies/privacy

Sinds juni 2012 is er een nieuwe telecomwet. Door deze wet is elke website verplicht de gebruiker te informeren over de gebruikte cookies en daar toestemming voor te vragen. Nietofwelzwanger.nl maakt gebruik van deze cookies.

Cookies
Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een tekstbestand op je computer wordt opgeslagen met als doel de website beter te laten functioneren en af te stemmen op de wensen en voorkeuren van gebruikers. Cookies slaan geen persoonsgegevens op. Ze onthouden alleen je voorkeuren en je interesses op basis van je surfgedrag. 

Nietofwelzwanger.nl maakt gebruik van cookies voor het meten van het bezoek van de website.  
Nietofwelzwanger.nl gebruikt Google Analytics om bezoekinformatie van de website te meten en te analyseren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om welke pagina's het meeste worden bezocht, hoe lang bezoekers op de pagina blijven en met welke browsers bezoekers naar de website surfen. Deze informatie gebruiken wij om de effectiviteit van nietofwelzwanger.nl te beoordelen en waar nodig de site aan te passen. Het is niet mogelijk om met deze cijfers bezoekers persoonlijk te identificeren.

Cookies uitzetten
Door middel van het aanpassen van de instellingen van je browser kun je ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je browser. Je kan dan echter mogelijk niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.

Cookies uitzetten bij de meest gebruikte browsers:

Je kunt ook via Google de zogenaamde 'Google Analytics Opt-out Browser Add-on' installeren. Die stelt je specifiek in staat om te voorkomen dat je bezoekinformatie aan nietofwelzwanger.nl door Google Analytics wordt gebruikt. Als je meer informatie wilt over Google Analytics en de informatie die door Google Analytics wordt verzameld en verwerkt, verwijzen wij je graag door naar de privacy policy van Google Analytics.

Toekomst
Het is nog niet duidelijk hoe de nieuwe telecomwet precies moet worden nageleefd. Nietofwelzwanger.nl houdt de ontwikkelingen in de gaten en past zijn beleid t.a.v. cookies daar op aan.